9 Comentarios

 1. neufotomacher
  neufotomacher ·

  Nice capture.

 2. nhd1207
  nhd1207 ·

  @neufotomacher Thank you ^-^

 3. frenchyfyl
  frenchyfyl ·

  Nice shot!

 4. nhd1207
  nhd1207 ·

  @frenchyfyl Thank you so much!

 5. ansen
  ansen ·

  congratulation to be LomoHome of the Day!

 6. nhd1207
  nhd1207 ·

  @ansen huh yah. Lần đầu tui up có cảm giác "winning" trong một cộng đồng lớn á ^^

 7. ansen
  ansen ·

  @nhd1207 yeh, tui cũng muốn mọi người biết thêm về Việt Nam qua ảnh film nè

 8. nhd1207
  nhd1207 ·

  @ansen ♥♥♥

 9. nhd1207
  nhd1207 ·

  @ansen ♥♥♥

Más fotos de nhd1207