พลับพลา

พลับพลาในถ้ำ ที่ล้นเกล้า ร.๕ ได้สั่งให้สร้างไว้ภายในถ้ำนี้ โดยมีเพียง 3 พระองค์ที่เคยเสด็จประพาส ได้แก่ ร.๕ ร.๗ และ ร.๙ เท่านั้น

Más fotos de g-panda